In this episode, I’m thrilled to introduce a new format called “Speaking Activator” to enhance your speaking skills. With the Speaking Activator, you’ll engage in practical exercises that simulate real-life conversations. 

By actively participating, you can improve your ability to speak English with confidence and eliminate any language barriers. I’ve designed this format based on my experience and the positive feedback from my group students. 

Throughout the episode, I’ll guide you through the process, providing prompt ideas, vocabulary, and sample sentences related to the given topic. 

The Speaking Activator encourages you to speak out loud to yourself or a partner, practising fluency and building a strong vocabulary foundation. Join me in this exciting new journey towards fluency!


📣 Gotowi na rozmowę w małej grupie? Zapisz się na nasz kurs grupowego mówienia już teraz! 🗣💪

✨ Chcesz podnieść swój poziom konwersacji? Dołącz do naszej grupy i rozwijaj umiejętności mówienia w praktyczny sposób. 🌟

👥 Tworzymy kameralne grupy, gdzie razem doskonalimy nasze umiejętności językowe. 🌍

📩 Skontaktuj się ze mną już teraz, wysyłając wiadomość na adres email: contact@teacherola.com. Pomogę Ci znaleźć najbliższy termin i odpowiem na wszelkie pytania. ✉️

📲 Aby przygotować się do zajęć konwersacyjnych, pobierz Speaking Activator. Dzięki niej dowiesz się, jak efektywnie przygotować się do rozmów w języku angielskim! 📚💬

🚀 Nie czekaj! Dołącz do naszej grupy i odkryj, jak skutecznie poprawić swoje umiejętności językowe. Z nami nauczysz się płynnie mówić po angielsku! 💪🎉


Happy learning

Ola

Muzyka: “Zazie” Kevin MacLeod (incompetech.com) Licensed under Creative Commons: By Attribution 4.0 License http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *