1. Wymagam od Ciebie pełnego zaangażowania w naukę, tj przygotowywania się do zajęć, odrabiania zadań domowych, terminowego przesyłania mi ustalonych prac itd. Wynika to z tego, że moim priorytetem jest Twój sukces językowy. Zależy mi na tym aby nasze spotkania przynosiły konkretne, zauważalne przez Ciebie efekty. W przypadku braku zaangażowania z Twojej strony zastrzegam sobie prawo do zakończenia naszej współpracy, oczywiście po wykorzystaniu wykupionego przez Ciebie pakietu.

2. Zajęcia możesz odwołać do 24h przed ustalonym terminem, od tej zasady nie ma żadnych odstępstw. Zajęcia odwołane bez zachowania przez Ciebie powyższego terminu traktuję tak, jakby się odbyły i są w pełni płatne.

3. Zajęcia, które odwołasz z zachowaniem 24h terminu należy odrobić w najbliższym możliwym wspólnie przez nas ustalonym terminie.

4. Do swoich zajęć podchodzę rzetelnie i nie zdarza mi się ich odwoływać. Jeżeli jednak w sytuacji ekstremalnej odwołam zajęcia bez zachowania 24h terminu, tak szybko jak to możliwe ustalę z Tobą termin, w którym odrobimy te zajęcia. Jeżeli nie uda się nam takiego terminu ustalić, zwrócę Ci pieniądze za lekcję, która przepadła.

5. Na zajęcia możesz spóźnić się do 15 minut. Po tym czasie Twoje zajęcia są przeze mnie traktowane jako zajęcia, które się odbyły. Czas spóźnienia odejmuję od czasu trwania Twoich zajęć.

6. Zajęcia możesz wykupić w pakietach: 10 i 5 zajęć ze zniżką. Płatność za pakiet nie zostanie Ci zwrócona jeżeli zrezygnujesz z kursu w trakcie jego trwania. Za pakiet płacisz z góry.

7. Jeżeli wykupujesz pakiet zajęć, ustalamy harmonogram zajęć, tj planujemy wszystkieterminy i godziny zajęć na dany okres.

8. Pakiety i zajęcia jednorazowe musisz zrealizować w następujących okresach czasu liczonych od daty zaksięgowania przelewu na moim koncie:

– 1 zajęcia – do 7 dni- 5 zajęć

– do 6 tygodni

– 10 zajęć – do 12 tygodni

9. Nie możesz dzielić się pakietem z innymi osobami. Nie możesz odstępować innym swoich zajęć.

10. Wymagam aby minimum 70% zajęć w danym miesiącu odbywało się z ustalonym wcześniej harmonogramem lub zadeklarowaną przez Ciebie częstotliwością (np. raz, dwa razy w tygodniu). W przeciwnym wypadku zastrzegam sobie możliwość rezygnacji ze współpracy.

11. Jeżeli chcesz, abym przetłumaczyła jakiś tekst lub go sprawdziła, skonsultowała materiały, które nie dotyczą naszych zajęć, zerknij do cennika usług dodatkowych (poniżej).

12. Płatności za jednorazowe zajęcia dokonujesz do 24h przed ich ustalonym terminem.

13. Termin Twoich zajęć jest potwierdzony w momencie zaksięgowania opłaty za lekcję na moim koncie.

14. Materiały, którymi się z Tobą dzielę nie są przeznaczone do dalszego udostępniania. Prezentacje, dokumenty tekstowe, pliki pdf są moją własnością intelektualną. Udostępniam Ci je na czas naszej współpracy do Twojego prywatnego użytku i nie wyrażam zgody na ich kopiowanie i rozpowszechnianie.

Cennik usług dodatkowych

TŁUMACZENIA PISEMNE

Ceny brutto za 1 stronę obliczeniową (1800 znaków ze spacjami). Cena tłumaczenia pierwszej strony jest niezależna od liczby znaków. Każdą następną rozpoczętą stronę liczy się jak pełną jeśli ma ponad 900 znaków, jeśli znaków jest mniej, opłata wynosi połowę stawki za stronę. Za tłumaczenia specjalistyczne o dużym stopniu trudności doliczana jest opłata dodatkowa. Wycena tłumaczenia jest darmowa.

Na język polski : 40 PLN

Na język angielski: 45 PLN

Czas realizacji tłumaczenia:

Tryb zwyczajny: do 2 stron /dzień roboczy

Tryb pilny: do 4 stron / dzień roboczy (+50 % ceny)

Tryb ekspresowy: do 5 stron / dzień (również dni ustawowo wolne od pracy) (+100% ceny)