137: Keystone Habit to Improve Your English / Kluczowy nawyk w nauce angielskiego

Keystone habits are the routines and practices by which someone operates. Rules which govern your behaviour.  Those habits take care of other smaller habits.  If you master keystone habits first, they will ease learning other habits. They influence your life immensely. In episode 137: one habit that’ll change your English learning What are ‘keystone habits? […]

Read more
132: Intense vs Intensive

The difference is subtle yet worth knowing! I’m gonna tell you about the word ‘intense’, you’ll hear some collocations and example sentences and then we’ll do the same thing with the word ‘intensive’. At the end of this show, you’ll repeat the sentences out loud. Let’s jump in! In episode 132: 12 common collocations with […]

Read more
131: Her vs Hers

Let’s find out what sets ‘her’ and ‘hers’ apart! Are they interchangeable? Does ‘hers’ apply to plural nouns? All this and a bit of practice is waiting for you in the episode! Enjoy it! In episode 131: possessive adjectives possessive pronouns common mistakes ‘my’ vs ‘mine’, ‘his’ vs ‘his’ 🙂 pronunciation of ‘ours’ theirs’ what […]

Read more
130: Learn English With Depeche Mode ‘Enjoy The Silence’ / Nauka angielskiego z muzyką

Let us learn some English with Depeche Mode! Let’s find out what ‘violence’ means, what it means to ‘break the silence’, how to pronunce ’trivial’. Is the word ‘pleasure’ countable? What is the difference between ‘forgettable’ and ‘forgetful’? In episode 130: How did they come up with ‘Enjoy The Silence’? Song facts two meanings of […]

Read more
129: WHEN Will I Speak English Fluently? 4 Stages Of Learning / Kiedy nauczę się angielskiego?- cztery etapy nauki języka.

Dziś poznasz cztery etapy nauki- w naszym wydaniu nauki języka 🙂 Po co mi tryby warunkowe i gramatyka w ogóle? To mi się nigdy nie przyda. Kiedy ja się wreszcie nauczę?  Jak to możliwe, że wciąż nie używam tego  wyrażenia, skoro je znam?  Czy jest jakiś koniec? Tej nauki?  Po pierwsze, z przyjemnością ogłaszam, że […]

Read more
128: FILM AND SERIES. Vocabulary Booster (2) / Filmy i seriale. Mega dawka słownictwa- część 2

Filmy i seriale po raz drugi! Porcja kolejnych 10 wyrażeń, niezbędnych w życiu każdego kinomaniaka 🙂 Miłej zabawy podczas słuchania. Sprawdź ile z tych zwrotów znałeś/aś wcześniej? 10/10? W odcinku 128: 10 słów/zwrotów związanych z kinem skąd wzięło się określenie binge-watching? ‘show’ czy ‘series’? łapanie odcinków i entuzjastyczne recenzje po co doczepiać przyczepę z przodu […]

Read more