104: Must and Can’t. Modals / Czasowniki modalne: “must” i “can’t”

Zestawienie tych dwóch czasowników modalnych może wydawać się dziwne, ale to tylko pozory. Są to przeciwieństwa, więc uczenie się ich razem ma duży sens, bo wyraźnie widzimy kontrast pomiędzy nimi.  W odcinku 104: wszystko o ‘must’  ‘must’ i ‘can’t’ jako narzędzia w rękach detektywa Sherlocka wszystko o ‘can’t’ metoda wyobrażeniowa  – idealna do zapamiętywania struktur […]

Read more