80: What If I Don’t Have 10 min a Day For English/ Co zrobić jeśli nie mam 10 min dziennie na angielski?

Co zrobić jeśli nie mam 10 min dziennie na angielski? Cieszę się, że mogę podzielić się swoimi przemyśleniami na temat tego, co zrobić, jeśli nie masz 10 minut dziennie na naukę języka.  -Jestem bliski_a rezygnacji, co mam zrobić? –Czy mam się poddać?  -Nie mam 10 minut, to komiczne, lepiej zostawię to na lepszy czas gdzieś […]

Read more