Jak to jest z tą strefą komfortu? Czy koniecznie trzeba ją opuszczać? Czy wystarczy w niej bezpiecznie tkwić? A może najlepszym pomysłem  będzie jej stopniowe zwiększanie? No właśnie! Czy jest jakaś różnica między wychodzeniem ze strefy komfortu  a jej poszerzaniem?

W odcinku 105:

  • o tym, że nie bez powodu banał jest banałem 🙂
  • jaka jest różnica między ‘wychodzeniem’ a ‘poszerzaniem’ strefy komfortu?
  • które rozwiązanie jest lepsze pod kątem pokonywania blokady językowej?
  • czy strefa komfortu to miejsce?
  • co się dzieje, gdy wychodzimy ze strefy komfortu?
  • czy ta dyskusja ma sens?
  • które z tych podejść jest mi bliższe?
  • 15 zdań do słuchania, zapamiętywania i powtarzania na głos, już w trakcie słuchania odcinka!

Happy learning

Ola

Muzyka: “Zazie” Kevin MacLeod (incompetech.com) Licensed under Creative Commons: By Attribution 4.0 License http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *