Pierwszy tryb warunkowy

Dziś kontynuujemy temat trybów warunkowych. Zdania warunkowe typu pierwszego określają warunek dotyczący teraźniejszości lub przyszłości, którego spełnienie jest możliwe lub bardzo prawdopodobne. 

W polskich zdaniach tego typu stosujemy czas przyszły, dlatego tak bardzo nie lubimy conditionali i mamy taki opór przed ich przyswojeniem. 

Jeśli się spóźnię, ominie mnie występ.

If I’m late, I’ll miss the show.

W odcinku 36:

  • szybka powtórka. Czym są tryby warunkowe?
  • jak tworzyć zdania warunkowe typu 1
  • czy zawsze w zdaniu głównym (tym bez ‘if’) musi być ‘will’
  • czy zdanie w trybie warunkowym może być przeczeniem
  • czy możemy stosować ‘unless’ 
  • czy możemy użyć trybu rozkazującego
  • jak tworzyć pytania w trybach warunkowych
  • jakiego słowa mogę użyć zamiast ‘if’
  • czy zawsze muszę stosować czas present simple w części z ‘if’
  • powtórzysz na głos 25 zdań warunkowych każdego rodzaju: pytania, przeczenia, plany, rady, propozycje, groźby, przewidywania, ostrzeżenia i przesądy

Nie zapomnij o pobraniu karty pracy. Dzięki niej przetestujesz swoją wiedzę. Klucz odpowiedzi jest załączony więc od razu poznasz swój wynik. 

Posłuchaj również:

TOP 32: Zero Conditional

Happy learning

Ola

Muzyka: “Zazie” Kevin MacLeod (incompetech.com) Licensed under Creative Commons: By Attribution 4.0 License http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *