‘Mean’ to angielski czasownik nieregularny, który musimy znać! Dowiedz się jak go używać, z czym łączyć i jakie utarte wyrażenia ze słowem ‘mean’ warto znać! To lekcja gramatyki i słownictwa w jednym. Ucz się angielskiego z głową 😉

Co w odcinku 249?

✅️dwa najważniejsze znaczenia czasownika ‘mean’ 

✅️5 struktur gramatycznych z czasownikiem ‘mean’

✅️częste kolokacje 

✅️7 utartych wyrażeń z ‘mean’ 

✅️10 zdań do powtarzania na głos już podczas słuchania odcinka

MEAN

Mean jest czasownikiem nieregularnym i to są  jego formy: 

mean – meant – meant

Czasownik ‘mean’ ma kilka znaczeń, oto dwa najważniejsze z nich:

👉W poniższych zdaniach słowo “mean” oznacza “to signify”, “to represent”:

➤ What does this word mean?

➤ Green means go. 

👉Drugie znaczenia słowa “mean” to “to intend”, tak jak w tych przykładach:

I didn’t mean to interrupt. 

➤ I’ve been meaning to call you. 

➤ You weren’t meant to find out. 

5 struktur gramatycznych ze słowem “mean”:

1/ MEAN + A NOUN PHRASE

➤ You mean the world to me.

➤ What does this word mean in French?

Używamy tej struktury by opisać co dana rzecz dla nas oznacza. 

2/ MEAN + THAT-CLAUSE

➤ The red line means that the line is busy. 

➤ I’m tied up at the office and that means I’ll be late. 

Używamy tego szablonu do mówienia o sensie czegoś lub o następstwach czegoś.

3/ MEAN + -ING

➤ I’ll finish this book even if it means staying up all night.

➤ Love means caring for someone unconditionally.

Używaj tej struktury aby powiedzieć, że coś wiąże się z robieniem czegoś.

4/ MEAN + TO-INFINITIVE

➤ I didn’t mean to upset you. 

➤ They meant to book a room but they forgot. 

Tej struktury używamy do mówienia o intencjach, zamiarach. 

5/ TO BE MEANT FOR or TO BE MEANT TO + INFINITIVE

➤ These bikes are meant for the guests. 

➤ I was meant to be here at five, but I got stuck in traffic. 

➤ I was meant to be here at five. 

Możemy użyć tej struktury, aby powiedzieć, co jest oczekiwane, zamierzone lub dozwolone.

Częste kolokacje ze słowem MEAN

Przysłówki, które często określają “mean” i “meant” to:

✔ really, simply, always

➤ To most people friendship simply means understanding. 

➤ I didn’t really mean to frighten you.

➤ I always meant to get in touch with her.

✔Inne słowa, które często występują z ‘mean/meant’ to: something and nothing lub absolutely nothing. Na przykład:

➤ His phone call really meant something to her. 

➤ The name means absolutely nothing to me. 

Utarte wyrażenia z MEAN

1/ I mean = “w sensie…”

Używaj “I mean”, aby dodać komentarz, wyjaśnić, poprawić swój błąd lub, aby wypełnić pauzę w wypowiedzi.

➤ It’s not fair, I mean, you never let me drive. 

➤ He’s the president, I mean the prime minister, of France.

2/ I mean it = “mówię poważnie”, “nie żartuję”

➤ You are my best friend. I mean it. 

3/ You mean…? = “chodzi Ci o to, że…?”

Używaj tego wyrażenia do sprawdzenia czy dobrze rozumiesz wypowiedź. 

A: Why don’t you get up?

B: It’s Saturday. 

A: You mean, you don’t have to go to work?

4/ Do you know what I mean? = “wiesz o co chodzi?”

Tym zwrotem możesz sprawdzać czy druga strona Cię rozumie. 

➤ Adam is a little immature. Do you know what I mean?

5/  What do you mean? = “co masz na myśli?”

Tym zwrotem możesz wyrazić swoje zdumienie, np.:

➤ What do you mean, you’re quitting your job?

6/ I see what you mean = “teraz widzę o co Ci chodziło”

W ten sposób możesz pokazać że TERAZ już rozumiesz…

➤ I see what you mean: this knife is useless.

7/ I didn’t mean to = “nie chciałam/em”

Doskonała wymówka! Nie chciałem/nie chciałam, np:

➤ I’m sorry, I broke the door of the washing machine. I didn’t mean to. 

10 najważniejszych zdań 

Sprawdź czy pamiętasz znaczenia poniższych zdań. Przeczytaj je na głos:

I’m tied up at the office, and that means I’ll be late.

I didn’t mean to upset you. 

I always meant to get in touch with her. 

The name means absolutely nothing to me. 

It’s not fair, I mean, you never let me drive. 

You are my best friend. I mean it. 

Adam is a little immature. Do you know what I mean?

What do you mean, you’re quitting your job?

I see what you mean: this knife is useless.

I’m sorry, I broke the door of the washing machine. I didn’t mean to.

Posłuchaj odcinka podcastu i wypełnij kartę pracy!

Happy learning 💕

Ola

Posłuchaj też: 

TOP 247: Overcome Stress IN SECONDS 

TOP 246: 7 Compound Adjectives Describing Character

TOP 248. Learn English with Prince ‘Purple Rain’ 

TOP 245: 10 Idioms: Work – Audiotraining   

Muzyka: “Zazie” Kevin MacLeod (incompetech.com) Licensed under Creative Commons: By Attribution 4.0 License http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *