36: The First Conditional / Pierwszy tryb warunkowy

Pierwszy tryb warunkowy Dziś kontynuujemy temat trybów warunkowych. Zdania warunkowe typu pierwszego określają warunek dotyczący teraźniejszości lub przyszłości, którego spełnienie jest możliwe lub bardzo prawdopodobne.  W polskich zdaniach tego typu stosujemy czas przyszły, dlatego tak bardzo nie lubimy conditionali i mamy taki opór przed ich przyswojeniem.  Jeśli się spóźnię, ominie mnie występ. If I’m late, […]

Read more